KENNIS

Het geld zit in de opvolging

Share this post
Link Icon
Twitter Icon
LinkedIn Icon
Facebook Icon
alt

We hebben vaak de neiging om een connectieverzoek zonder bericht te negeren, maar wat als we er wél iets mee kunnen doen? Afgelopen week heb ik een sales qualified lead gegenereerd vanuit een inkomend connectieverzoek zonder een bericht. In deze nieuwsbrief leid ik je stap voor stap door deze aanpak.

Relevantie

Een irrelevant Linkedin-netwerk heeft geen meerwaarde. Dus de eerste regel bij het uitbreiden van je netwerk is: is de connectie relevant? Als het antwoord 'ja' is, dan is dit iets waar je extra aandacht aan moet besteden.

Sales qualified lead

Bijgevoegd is een screenshot die weergeeft hoe ik een inkomend connectieverzoek heb opgevolgd. Als je goed kijkt, zie je dat ik dit verzoek accepteer en zelf het initiatief neem om het gesprek te beginnen door een open vraag te stellen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Wat ik vermijd:

  • Mijn aanbod promoten
  • Een link naar mijn website toevoegen
  • Een agenda-link versturen.

Doe dit op deze manier. Niets irriteert LinkedIn gebruikers meer dan mensen die meteen proberen te verkopen.

Take-aways

  • Evalueer altijd de relevantie van de mensen die jou willen toevoegen voordat je een inkomend connectieverzoek weigert.
  • Volg dit op door een open vraag te stellen, zonder een directe verkoopintentie.
  • Wanneer potentiële klanten klaar zijn om te kopen, zullen ze dit kenbaar maken. Maar houd dit initiatief bij jou, want: het geld zit in de opvolging.

Join community

Vergeet de eindeloze uren om uit te zoeken hoe LinkedIn werkt. Jij hebt toegang tot de nieuwste best practices en slimme tactieken.